Thông báo nghĩ tết 2021

Nguyễn Khang Mobile thông báo nghĩ TẾT 2021 vào ngày 28/12 ÂL và sẽ mở cửa làm việc lại vào ngày Mùng 9 tháng Giêng.
 
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH,  NĂM MỚI " BÌNH AN - PHÁT TÀI PHÁT LỘC" !.